Koolbandspanner / Xanthorhoe designata

 

 

 

Oisterwijk, N. Brabant, Nederland, mei 2009

Voorkomen Europa, Nederland een gewone soort
Biotoop graslanden, bossen, struwelen, heiden
Vliegtijd half april eind augustus, 2 generaties
Waardplanten kruidachtige planten
Bijzonderheid 11 - 14 mm
Rups juni - juli en augustus - oktober,
eitjes  
Pop overwinterd als pop