Koperuil / Diachrysia chrysitis

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 11 augustus 2012

Voorkomen: Europa, Nederland algemene soort
Vliegtijd: mei - oktober 2 soms 3 generaties
Biotoop: Graslanden, landbouwgebieden, tuinen, bosranden en duinen.
Waardplant: tuinen, struwelen, slootkanten, moerassen, bosranden, ruige graslanden
Bijzonderheid: 16 - 19 mm
Rups: juni - mei, 35 mm,3 paar buikpoten, lichtgroen van kleur met witte pijlvormige vlekken, witte lengtestreep,n  overwinterd als rups
Ei: geel (rond/plat)
Pop: bruin (3 groenige banden)

Markelo, Overijssel, Nederland, 11 augustus 2012

Markelo, Overijssel, Nederland, augustus 2007

Markelo, Overijssel, Nederland, 11 augustus 2012

Markelo, Overijssel, Nederland, augustus 2007

Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, augustus 2005