Kromzitter  / Asteroscopus sphinx

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 oktober 2010

Voorkomen: Europa, Nederland
vliegtijd: Eind september tot eind oktober             1 generatie
Biotoop: Loofbossen, duinen, tuinen,fruitboomgaarden.
Waardplant: Boswilg (Salix caprea); hazelaar (Corylus avellana); zomereik (Quercus robur); sleedoorn (Prunus spinosa).
Bijzonderheid: Vvl. 17 - mm
Rups: 50mm, april - juli
Pop: Verpopping vindt plaats in een cocon
Ei: eitjes: worden in kleine groepjes afgezet in een spleet of op boomstam.
   

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 oktober 2011

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 mei 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 mei 2010 

Markelo, Overijssel, Nederland, 30 mei 2010