Kroonkruidblauwtje / Plebeius argyrognomon

Sp 25-30mm

 
Voorkomen: M-,O- en ZO-Europa,
Vliegtijd: 2 generaties: mei/juni; juli/augustus
Biotoop: Bloemrijke hellingen, schrale graslanden, droge tot vochtige plaatsen langs bossen en struweelranden
Waardplanten: Kroonkruid (Coronilla varia) Wilde hokjespeul (Astragalus glycyphyllos)
Eitjes: Eitjes worden afgezet op beide zijden van het blad gelegd (1e generatie)bij de 2e generatie kiest het vrouwtje een houtige plek vlakbij de grond, waar het eitje zou kunnen overwinteren.
Rups: lichtgroen, met een donkere groene lengtestreep op de rug licht behaard.
Pop: De verpopping vindt onder in de vegetatie plaats
Döbriach, Karinthië, Oostenrijk, juni 2006 vrouwtje