Kroonvogeltje / Ptilodon capucina

Sp 30-45 mm

Voorkomen: Nederland algemeen voorkomend
Vliegtijd: half april begin september, 2 generaties
Biotoop: bosachtige gebieden vooral op hogere zandgronden.
Waardplant: Ruwe berk (Betula pendula); beuk (Fagus sylvatica); zomereik (Quercus robur); ratelpopulier (Populus tremula); Hazelaar (Corylus avellana); zwarte els (Alnus glutinosa); Boswilg (Salix caprea).
Rups: 35 mm;juni / oktober,  lichaam bleek blauwachtig groen, soms met een rozeachtig purperen of een bleek okerkleurige zweem; op de flanken een geelachtig witte lengtestreep met daarin achter elk spiraculum een rood veegje; segment elf met een paar roodgepunte wratten op de rugzijde; kop lichtgroen of okerkleurig
eitjes: wit, rond, aan de onderkant van een blad
Markelo, Overijssel, Nederland. 11 augustus 2010 Pop:               Overwinterd als pop
 

Markelo, Overijssel, Nederland, 14 augustus 2010