Maantandvlinder / Drymonia ruficornis

 
rupsen thumb.

Vvl 16/20 mm

Markelo, Overijssel, Nederland 19 april 2011

Voorkomen: Nederland, een gewone soort
Biotoop: eikenbossen, struwelen, parken    
Vliegtijd: eind april - begin juni, 1 generatie.
Waardplant: Eik
Rups: mei - juli, groen, gele lengtestreep aan de zijkant met zwarte stippen
Pop Overwinterd als pop in een cocon in de grond
eitjes wit worden op de takjes gelegd

Markelo, Overijssel, Nederland 19 april 2011