Melkwitte zomervlinder / Jodis lactearia

11 - 13 mm Vvl

Voorkomen: Europa, een gewone soort
Vliegtijd: half april / half augustus    1 generatie, soms een 2e generatie in september
Biotoop: Duinen en zandgronden, open bossen, struwelen, heiden, grasland, tuinen.
Waardplant: Eik, berk, bosbes
Rups: mei - oktober, 2mm, lang dun lichaam, helder groen, ussen de segmenten lichter en roodachtige vlekken op de rug, 1e segment v.d. thorax 2 kegelvormige punten gelijk aan die v.d. diep ingesneden kop.
Pop: klein groen, overwinterd als pop, tussen de  bladeren
   
Melkwitte zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 04-08-2012