Merianborstel /Calliteara pudibunda

 

Rups: 50mm, juli - oktober
Voorkomen: In Nederland op zandgronden en duinen.
Biotoop: Loofbossen, hagen, wegbermen
Waardplaten: Boswil (Salix caprea); haagbeuk (Carprinus  betulus); Beuk (Fagus sylvatica); Zomereik (Quercus robur); Hazelaar (Corylus avellana); Ruwe berk (Betula pendula)
De soort overwinterd als pop, in dunne zijdeachtige cocon
Markelo, Overijssel, Nederland; juli 2009  

Home

 

Markelo, Overijssel, Nederland; juli 2009 Markelo, Overijssel, Nederland; juli 2009