Naaldboombeertje / Eilema depressa

Vvl. 15-17mm

Markelo, Overijssel, Nederland, juli 2010

Voorkomen: Europa, Nederland op zandgronden en duinen
vliegtijd: Begin juni - half september 1 generatie.
Biotoop: Naaldbossen, gemengde bossen, struwelen op graslanden, duinen.
Waardplant: Korstmossen, en algen vooral op naaldbomen, maar ook op eik en struikheide.
Rups: september - juni;  overwinterd als jonge rups en verpopt zich in cocon tussen bastspleet of tussen stenen.

 

Markelo, Overijssel, Nederland, juli 2010