Naaldboomspanner / Thera obeliscata

 

Voorkomen: Europa,Nederland, een gewone soort
Vliegtijd: eind april - half oktober, 2 generatie
Biotoop: naaldbossen, parken en tuinen met naaldbomen
Waardplanten: Diverse naaldbomen
Bijzonderheden: 13 - 17 mm vvl, is ook moeilijk te onderscheiden van de Schijnspanner en de Sparspanner, zijn moeilijk te onderscheiden, je kunt hier niet alleen op de vleugeltekening afgaan de antennen maken het onderscheid
Eitjes:  
Rups: september - juni en  juli - augustus; groen met lichtgele lengte strepen, overwintert als jonge rups en verpopt zich tussen de naalden van de waardplant of in de strooisellaag,
Pop: groen met lichtgele lengtestrepen
Markelo, Overijssel, Nederland, 2 oktober 2010