Paardenbloemspanner / Idaea seriata

vl.l 9 t/m 11 mm

Home

 

Voorkomen: Europa, NL algemeen
Biotoop: parken en tuinen, duinen, ruigten, struwelen
Vliegtijd:  begin mei - begin oktober, 2 generaties
Waardplanten: afgevallen blad, mos in gevangenschap paardenbloem
Eitjes:  
Rups: juni - april, overwinterd als rups
Pop: verpopt zich in een cocon onder de grond

 

Markelo, Overijssel, Nederland; 26 september 2010