Paarsbandspanner / Rhodostrophia vibicaria

 

Voorkomen: Europa, in NL niet zoveel voorkomend. Veluwe + Duinen
Vliegtijd: 1 soms 2 generaties, eind mei / begin september,
Biotoop Warme droge graslanden
Waardplanten: Sleedoorn en brem e.a. planten en struiken.
eitjes:  
pop  
Rups: augustus/ mei, overwinterd als halfvolgroeide rups
NH Duinreservaat, Bakkum 6 april 2009