Perzikkruiduil / Melanchra persicariae

Vvl. 16 / 21 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 21 augustus 2011

Voorkomen: Europa, komt in NL vrijveel voor
Vliegtijd: half mei - eind augustus 1 generatie
Biotoop bossen, tuinen, struwelen
Waardplanten: diverse kruidachtige bomen en struiken o.a.: brandnetel, hop, klaver, akkerwinde, zuring, wilg, klimop, hazelaar
eitjes:  
pop overwinterd als pop in cocon in de grond, maar ook wel als rups.
Rups: juli - oktober (bruin of groen)

 

Markelo, Overijssel, Nederland,  21 augustus 2011