Pimpernelblauwtje / Maculinea teleius

Sp.34-38mm

 

 

Voorkomen: Nederland (in 1990 met succes geherintroduceerd), PyreneeŽn, M-Europa, Kaukasus, M- en Z-Oeral Kazachstan, MongoliŽ, N-China, Japan.

Vliegtijd: 1 generatie, midden juli / eind augustus (NL)
Biotoop: Natte graslanden, Beekdalen, of bij meren.
Waardplanten: Grote Pimpernel (Sangui-sorba officinalis)
Eitjes: Eitjes worden tussen de bloemen gelegd,
Rups:  de rups overwintert in het mierennest(M.scabrinodis) en voedt zich met de mierenlarven en daar vindt ook de verpopping plaats.
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, vrouwtje

 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, mannetje

 
 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, mannetje

 
 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, vrouwtje

 
 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, vrouwtje

 
 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, vrouwtje

 
 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, mannetje

 
 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008,

 
 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, vrouwtje

 
 
   
 

Moerputten, Noord Brabant, Nederland, juli 2008, vrouwtje