Purperstreepparelmoervlinder / Brenthis ino

Sp. 32-40mm

 

 

Voorkomen: Wijd verbreid in midden- Europa, Nederland(Z.Limburg).
Vliegtijd: 1 generatie. Begin juni eind juli, augustus afhankelijk van weer, hoogte en breedtegraad.  
Biotoop: Vochtige bloemrijke bosran-den of ruigten, beekdalgraslanden.
Waardplanten: Moerasspirea (Filipendula ulmaria), knolspirea (Filipendula hexapetala)
Eitjes: deze worden afzonderlijk of in paren gelegd, meestal tussen de bloemknoppen.  
Rups + pop: 25 mm, half april-half juni witachtig met bruine en grijze lengte strepen en lichtbruine doornen en witte uiteinden. Overwinterd als ei of kleine rups.  
 
 
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk,  juni 2006

 

 
   
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk,  juni 2006

 

 
   
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk,  juni 2006

 

 
   
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk,  juni 2006

 

 
   
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk,  juni 2006

 

 
   
  Afritz, KarinthiŽ, Oostenrijk,  juni 2006