Rietvink / Euthrix potatoria

 

Rups: September -  juni; 75mm
Voorkomen: In Nederland in het gehele land in vochtige gebieden.
Biotoop: Riet en andere harde grassen
Waardplant: Riet (Phragmites australis); Rietgras (Phalaris arundinacea) Pijpenstrootje (Molinea caerulea);
   
   
Goor, Overijssel, Nederland, 27 oktober 2009