Ringspikkelspanner / Hypomecis punctinalis

 

Voorkomen: Europa,Nederland, een gewone soort
Vliegtijd: eind april - eind juli 1 generatie
Biotoop: bossen, struwelen, bosachtige gebieden, parken
Waardplanten: loofbomen, struiken
Bijzonderheden: 22 - 26 mm vvl,,
Eitjes: lichtgroene ovale eitjes
Rups: juli - augustus, 45 mm, bruin tot groenachtig grijs soms met roodachtig bruine tekening, wratachtige uitwassen op de rugzijde
Pop: bruin, overwinterd in de grond


 

Markelo, Overijssel, Nederland, 14 augustus 2010  

Markelo, Overijssel, Nederland, 17 augustus 2010

Markelo, Overijssel, Nederland, 10 augustus 2010