Staartblauwtje / Cupido argiades

 

Voorkomen: M-,Z- en O-Europa, N-Spanje, AziŽ, Japan
Vliegtijd: 2 generaties soms 3 mei/juni, juli /augustus september.
Biotoop: Bloemrijke plekken, met struiken, vochtige graslanden, heiden, open plek-ken, grazige steilranden.
Waardplanten: Diverse soorten vlinder-bloemigen; vooral moerasrolklaver (Lotus pedunculatus);
Eitjes:
Rups: 10mm, eind september-april. Bleek-groen met over de rug een donkere middenstreep met aan weerszijden aantal lichte schuine strepen; kop glanzend zwart, in rust in het lichaam terug-getrokken. Overwinterende (in een strooisellaag) rupsen zijn bleek roze-achtig bruin met roodachtig bruine tekening.
Pop:
Gailtal, KarinthiŽ, Oostenrijk, augustus 2006
 

 

  Gailtal, KarinthiŽ, Oostenrijk, augustus 2006

 

 
 

 

  Gailtal, KarinthiŽ, Oostenrijk, augustus 2006

 

 
 

 

  Gailtal, KarinthiŽ, Oostenrijk, augustus 2006