Variabele voorjaarsuil / Orthosia incerta

 

Voorkomen: Nederland algemeen voorkomend
Vliegtijd: eind februari - begin juni, 1 generatie
Biotoop: Loofbossen, struwelen, tuinen
Waardplant: Zomereik, wilg, sleedoorn, fruit-bomen, kruidachtige planten
Bijzonderheden: 16 - 20 mm vvl,
Ei:  
Rups: april-juli, 40mm,
Pop: bruin, overwinterd als pop in de grond

Markelo,Overijssel, Nederland, 23 maart 2011  

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, 19 mei 2009

Markelo,Herikerberg, Overijssel, Nederland, 31 maart 2011

Markelo, Herikerberg, Overijssel, Nederland, 11 april 2011

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, 18 mei 2009

Oisterwijk, Noord Brabant, Nederland, 18 mei 2009

Markelo, Overijssel, Nederland, 3 juni 2010

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 3 juni 2010

Markelo, Herikerberg, Overijssel, Nederland, 11 april 2011