Venwitsnuitlibel / Leucorrhibia dubia

 

familie: Korenbouten
Kenmerken: 31-36 mm. Kleinste witsnuitlibel
Voorkomen: Vrij algemeen
Biotoop: Vennen en hoogveen
Vliegtijd: Eind april / eind augustus
eitjes: eitjes worden door het vrouwtje al vliegend los in het water afgezet, vaak op plaatsen met veel veenmos in het water.
Larven: overwinteren twee keer. Uitsluipen gebeurt van eind april tot eind juli, maar vooral in mei en begin juli.
Wyldemerk, Friesland, Nederland juli 2008 ♂ uitgekleurd  
 
Wyldemerk, Friesland, Nederland juli 2008 ♂ uitgekleurd