Vierbandspanner / Xanthorhoe spadicearia

Vvl. 12-13 mm

Voorkomen: Europa, NL veel voorkomend
vliegtijd: half april / half oktober, 2 generaties
Biotoop: bossen, struwelen, graslanden, moerassen, natte heiden en duinen
Waardplanten: diverse kruidachtige planten
Rups: juli - augustus, 45mm, bruin tot groenachtig grijs met roodachtige tekening, 5e segment wratachtige uitwassen.
  overwinterd als pop in de grond
Markelo, Overijssel, Nederland, 14-08-2010  

Markelo, Overijssel, Nederland, 08-08-2012