Vierkantvlekuil  / Xestia xanthographa

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 27 augustus 2011

Voorkomen: Europa, Nederland algemene soort
Vliegtijd: eind juli begin oktober 1 generatie
Biotoop: Graslanden, moerassige gebieden, heiden, tuinen, bosranden bospaden
Waardplant: kruidachtige planten, grassen, walstro en pijpenstrootje
Bijzonderheid: 14 - 17 mm
Rups: september - mei, 33mm, overwinterd als rups
Ei:  
Pop:  

Markelo, Overijssel, Nederland, 27 augustus 2011