Vlekstipspanner / Idaea dimidiata

vl.l 9 t/m 11 mm

Home

 

Voorkomen: Europa, NL algemeen
Biotoop: bossen, tuinen, struwelen moerrassige gebieden
Vliegtijd: begin juni - eind augustus 1 generatie soms een 2e generatie in september
Waardplanten: kruidachtige planten, afgevallen blad
Eitjes: 
Rups: juli - mei, overwinterd als rups
Pop: verpopt zich in een cocon in een strooisellaag

 

Markelo, Overijssel, Nederland; 28 juni 2010