Vliervlinder/ Ouraptereyx sambucuria

Sp. 30-38 mm

Voorkomen: Europa, komt in NL vrijveel voor
Vliegtijd: 1 generatie,
Biotoop Open bossen, tuinen
Waardplanten: Vlier (Sambucus nigra); bosrank (Clemtais vitalba); ratelpopulier (Populus tremula); kruisbes (Rubus uva-crispa); sering (Syringa vulgaris); sleedoorn (Prunus spinosa)
eitjes: gele of oranje achtig (tonnetjes)
pop  
Rups: 50mm; eind augustus-juni , overwinterd als rups, lijkt veel op een takje, is lang en slank versmald wat naar de kop, varieert in kleur; geelachtig- of roodachtigbruin of olijfgroen met onduidelijke lengtestrepen.

 

Markelo, Overijssel, Nederland, 27 juni 2009