Voorjaarsdwergspanner  / Eupithecia abbreviata

 

 

Oisterwijk, N. Brabant, Nederland mei 2009

Voorkomen Europa, Nederland, niet algemeen, Gelderland en Noord Brabant
Biotoop bossen, struwelen en duinen.
Vliegtijd Eind maart-eind juli in één generatie
Waardplanten zomereik, meidoorn
Bijzonderheid 8 - 11mm Vvl,
Rups 22 -  24 mm, juni - augustus
eitjes kleine witte ronde eitjes, bij de knoppen
Pop donkebruin, overwinterd als pop