Weidehalmuiltje / Mesapamea secalella

 

Markelo, Herikerberg, Overijssel, Nederland, 29 juli 2011

Voorkomen: Europa, Nederland algemene soort
Vliegtijd: half juni - half augustus 1 generatie
Biotoop: Graslanden, andere grazige plaatsen, tuinen, bosranden en duinen.
Waardplant: Diverse grassen, kropaar, zwenkgras
Bijzonderheid: 11 - 16 mm
Rups: september - mei, overwinterd als rups
Ei:  
Pop: verpopping vindt plaats in de grond