Wilgengouduil / Xanthia togata

 

Markelo, Herikerberg, Overijssel, Nederland, 13 september 2011

Voorkomen: Europa, Nederland een vrij gewone soort
Biotoop: loofbossen, struwelen, moerassen, heiden tuinen en daar waar de waardplant groeit
Vliegtijd: augustus - eind oktober  1 generatie
Waardplanten: wilg, populier, kruidachtige planten; zuring
Bijzonderheden: 12 - 17 Vvl
Eitjes: worden in rijtjes afgezet aan de waardplant,overwinterd als ei,
Rups:  oktober - mei, 35 mm.
Pop:  verpopt zich in de grond

 

Markelo, Hessenheem, Overijssel, Nederland,                     14 september 2011

Markelo, Hessenheem, Overijssel, Nederland, 13 september 2011