Witlijntandvlinder / Drymonia querna

vl.l 15/20 mm

Home

 

Voorkomen: NL. Europa, niet veel voorkomend
Vliegtijd: eind mei - eind augustus         1 generatie
Biotoop: oude loofbossen
Waardplant: Eik, Beuk
Rups: juli - september
eitjes  
Pop: overwinterd als pop

Markelo, Overijssel, Nederland; 18 augustus 2010