Witstipgrasuil / Mythimna albipuncta

 

Markelo, Herikerberg, Overijssel, Nederland, 30 juli  2011

Voorkomen: Europa, Nederland een gewone trekvlinder
Biotoop: grazige plaatsen, moerasachtige gebieden
Vliegtijd: half april - begin november, 2 soms 3 generaties
Waardplanten: diverse grassen
Bijzonderheden: 14 - 17 Vvl
Eitjes:  
Rups:  mei-maart; in Nederland zijn geen rupsenvondsten bekend. De soort overwintert als rups
Pop: