Bruine grijsbandspanner / Cabera pusaria

Sp 25-28 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 9 augustus 2010

Voorkomen: Europa,  NL een gewone soort
Vliegtijd: eind april / eind september,2 generaties
Biotoop Bossen en struwelen op allerlei grondsoorten.
Waardplanten: verschillende loofbomen; boswilg (Salix caprea); berk (Ulmus pendula) ruwe iep (Ulmus glabra); zwarte els ( Alnus glutinosa); zomereik (Quercus robur)
eitjes:  
pop verpopt zich in de grond in een los spinsel
Rups: 35 mm, groen of bruinachtig met op elk segment rode rugvlek ,
   

Markelo, Overijssel, Nederland, 14 augustus 2010