Zilveren groenuil / Pseudoips prasinana

SP 30-35 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 11 augustus 2010

Voorkomen: NL veel voorkomend
Vliegtijd: eind april begin september, soms 2 generaties
Biotoop: Bossen, duinen
Waardplant: diverse loofbomen; berk,beuk, eik, hazelaar, iep, ratelpopulier
Rups: juni/oktober, 35mm, plomp en naar de staart toe sterk versmald; kleur groen met geelachtig witte spikkels en streepjes; over de rug twee brede, geelachtig witte lengtestrepen;
Pop: bootvormige cocon
eitjes: onderkant blad, rond en plat,

Markelo, Overijssel, Nederland, 4 juni 2010