Zomervlinder / Geometra papilionaria

24 - 29 mm Vvl

Voorkomen: Europa, een gewone soort
Vliegtijd: eind mei / begin augustus juli 1 generatie, soms een 2e generatie in september
Biotoop: Bossen, heiden, struwelen, graslanden, tuinen en parken
Waardplant: Berk, Els Beuk, Hazelaar
Rups: 29 mm, juni - mei geel/achtig groen, aan weerszijden roodachtige  wratten, kop ingesneden groen met rood/bruinachtige tint, jonge rupsen bruin, overwinterd als rups in spinsel aan twijg, tak of stam
Pop: verpopt zich in strooisellaag
   
Zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 26-07-2012

 

 

Zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 08-07-2012

 

Zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 08-07-2012

Zomervlinder, Markelo, Overijssel, Nederland 08-07-2012