Zuringspanner / Lythria cruentaria

 

9 / 13 mm Vvl  

Zuringspanner, Wierden, Overijssel, Nederland 12-08-2012

Voorkomen: Europa, een gewone soort op zandgronden en duinen
Vliegtijd: eind april / eind september 2 of 3generaties
Biotoop: duinen, heiden, wegbermen, spoorbermen
Waardplant: schapenzuring, veldzuring
Rups: 17 mm, juni - septemb, onderzijde creme/wit, over de rug in het midden wit/gelige streem met daarnaast 2 bruinige strepen, daarnaast weer 2 zwarte strepen, op de kop gaan deze strepen door.
Pop: overwinterd als pop