Zwarte herfstspinner / Poecilcampa populi

Sp 15-22 mm

Markelo, Overijssel, Nederland, 12 november 2010

Voorkomen: Europa,  NL een niet zo gewone soort
Vliegtijd: Begin oktober-eind november, 1  generatie
Biotoop Bossen en struwelen en oudere tuinen, duinen
Waardplanten: verschillende loofbomen; Zomereik (Quercus robur),: Linde; (Tilia vulgaris)
eitjes: overwintert als ei (grijzig) afgezet op een twijgje of de stam.
pop verpopt zich onder de schors of in de strooisellaag in een cocon waarin aarde wordt verwerkt. Bruine kleur.
Rups: Mei - juli, 50mm, fijne grijze haartjes + donkergrijze of zwarte stipjes, soms een okerkleurige zweem op de rug, segment 1+13 roodachtigbruin getekend

Markelo, Overijssel, Nederland, 12 november 2010